МоноГРАФ. Програма за чертане

Въведение в МоноГРАФ

 • МоноГРАФ е лесна и удобна програма за чертане. Чрез нея вие можете да направите Вашия чертеж. Той може да включва графични елементи (линии, окръжности, дъги от окръжности, полилинии, правоъгълници, свързани многоъгълници, текст и др.) Създадените графични елементи могат да се обединяват в групи, т.е. групата е множество елементи, които могат да се манипулират като цяло. Елементите и групите могат да се обединяват в слоеве. Цялостният чертеж може да се състои от неограничен брой слоеве, които не са свързани помежду си, а се наслагват един върху друг.

 • Функциите по създаване на графични елементи са обединени в подменю "Елементи", по обработка на групи и символи в "Групи и символи" и по обработка на слоеве в "Слоеве".

 • Елементите и групите могат да се редактират, преместват и копират.

 • Възможно е и оразмеряване на различните линейни и ъглови характеристики на чертежа.

 • В подменю "Връзки" са включени функции за свързване на обектите помежду си и за асоциирането към тях на неграфични данни.

 • В подменю "Прозорци" са групирани функциите по визуализацията на чертежа и различни части от него, а в подменю "Печат" - различните начини за получаване на чертежи върху плотер или принтер.

 • В подменю "Агро функции" има функции за ръчно очертаване на обекти, които са разположени върху визуализирани сателитни снимки на Google Maps. Очертаните обекти се включват в текущия чертеж и могат да се редактират и експортират в KML файл. Възможен е и експорт/импорт на чертежи в SHP файлове на ArcView GIS.

 • Налични са и някои спомагателни функции за улесняване на Вашата работа и за получаване на информация за състоянието на системата.

 • Ако ви е необходима помощ, вие можете да я получите чрез избор на функцията "Помощ" от постоянно достъпното меню или натискайки едновременно Alt и H клавишите на клавиатурата.

 • МоноГРАФ извежда помощна информация за функцията, която сте избрали от менюто или за цялото подменю, в което се намирате. Помощна информация за присвоените значения на функционалните клавиши можете да получите след натискане на клавиша F10.
 • При проявен интерес - натиснете долния бутон за да изпратите имейл за въпроси и допълнителна информация


  МоноГраф четреж

  Научете повече за основите на МоноГраф


Други програми