МоноГРАФ. Програма за чертане

Изходи от МоноГРАФ

Запазване на чертеж

Функциите "Запиши" и "Запиши като..." са предназначени за запазване на целия чертеж във файл на външен носител. Функцията "Запиши" записва текущия чертеж във файл с неговото име без никакъв диалог. След избора на функцията "Запиши като...", на екрана се появява стандартен диалогов прозорец за въвеждане на файл и се изписва съобщение:

"Въведете име на файл"
След като бъде въведено име на файл, целият чертеж се съхранява във файл с име <въведено име на файл>.PCT. Работата над записания по такъв начин чертеж може да бъде продължена и след изпълнение на функцията.

Принтиране(плотиране) на чертеж

МоноГРАФ предоставя възможност за извеждане на чертежи на плотер или на принтер. Видът на плотера или на принтера, на който ще се извежда чертежът, се определя при конфигурирането на операционната система. Командите за управление на плотера/принтера, които осигуряват изчертаването на чертежа, се записват във файл с разширение PLT или се подават направо към плотера.

Диалогът с оператора, провеждан във всяка функция за изчертаване се провежда на основата на стандартния диалогов прозорец за печат "Print". Чрез него се определя ориентацията на чертежа (портрет/пейзаж) и дали печатането ще бъде директно или във файл.

Ако се включи флага "Print to file", то МоноГРАФ извежда стандартен диалогов прозорец за въвеждане име на файл със заглавие:
"Въведете име на файл"
Въвежда се името на файла, в който ще се запишат командите за плотера, осигуряващи изчертаването.

След натискане на бутона "Print" на диалоговия прозорец за печат се показва нов прозорец за уточняване на параметрите за печат на чертежа:

Параметри за принтиране


Чрез прозореца "Параметри за принтиране" се определят следните параметри:
 • Част от чертежа за принтиране
 • Начин на изчертаване
 • Разположение на чертежа
Частите, които могат да бъдат избрани за принтиране са следните:
 • Чялостен чертеж
 • Чертеж на слой
 • Чертеж на изглед
 • Копие на екрана
Параметрите, определящи начина на изчертаване са:
 • Мащабиране на текст - Ако този флаг е включен и зададения мащабен коефициент е по-малък от 1, то текстовете няма да се изчетрават със зададената големина, а ще се намаляват пропорционално на мащабния коефициент

 • Рамка на чертежа - Ако този флаг е включен, то правоъгълника определен от чертожното пространство на чертежа ще бъде изчертан

 • Двойно дебели линии - Ако този флаг е включен, то основните линии на чертежа ще се изчертават с две черти една до друга. Това се прави, когато лазерния принтер изчертава много тънки линии, които не се открояват добре.

Разположението на чертежа върху листа се изобразява в дясната част на прозореца. Как точно да бъде разположен чертежа се определя от следните параметри:
 • Ориентация на чертежа - Ориентацията може да бъде портрет или пейзаж. Тя се определя още в прозореца за печат. Тук има само информативно значение.

 • Долно поле в сантиметри

 • Ляво поле в сантиметри

 • Мащаб на чертежа - Въвежда се реално число, което указва мащаба на мерните единици на чертожното пространство към 1 сантиметър. Въведеният коефициент се използва за определяне на мащаба, с който ще се измени големината на елементите на чертежа преди да се изчертаят върху хартията на плотера. Този начин на работа се използва, когато предварително се знае големината на чертожното пространство на чертежа и съотношението му с големината на плотерната повърхност.
Ако се промени някой от параметрите за наместване на чертежа, то веднага се променя и изображението на разположението му върху листа. Така операторът може по-лесно да прецени дали е необходима нова промяна на параметрите за наместване, да ги промени и така докато не намери удовлетворително разположение.

DXF експорт/импорт

МоноГРАФ дава възможност за размяна на графични файлове(чертежи) с други графични програми на базата на DXF (Drawing Interchange Format) формат.

Функцията "DXF експорт" превръща чертежите на МоноГРАФ в DXF формат и създава файл с DXF разширение. След избора на функцията, програмата показва стандартен прозорец за въвеждане на име на файл със заглавие:
"Въведете име на файл"

След натискане на бутона "Save", програмата създава DXF файл с указаното име и в указаната папка.

Аналогично функцията "DXF импорт" чете чертежите от DXF формат, превръща ги във вътрешен формат на МоноГРАФ и ги визуализира на екрана. Така е възможна редакция на чертежа и записването му във файл с разширение PCT. След избора на функцията, програмата показва стандартен прозорец за избор на файл със заглавие:
"Въведете име на файл"

След натискане на бутона "Open", програмата чете DXF файл с указаното име и го визуализира на екрана.

Чертеж, създаден от системата AutoCAD и прехвърлен в МоноГРАФ е показан на следната фигура:

AutoCAD_ DXF чертеж

AutoCAD_ DXF чертежНаучете повече за основите на МоноГРАФ


Други програми