РесторантНТ. Програма за ресторанти

РесторантНТ меню

    Характеристики на програмата РесторантНТ

 • Модерен, професионален програмен продукт - обхваща всички области на ресторантската дейност

 • Стоки, рецепти, сервитьори, служители, партньори.

 • Класификатор на стоките, меню на заведението.

 • Доставки, поръчки, продажби, маркиране, плащане.

 • Приключване на деня, планиране за следващия ден.

 • Ценообразуване, фактуриране, ревизии.

 • Справки и архивиране.

 • РесторантНТ се заплаща след тестване на продукта

    Характеристики на програмата РесторантИН18

РесторантИН18 е разширена версия на програмата РесторантНТ, която отговаря на всички изисквания на Наредба No 18 за Софтуер за управление на продажбите в търговски обект(СУПТО), по-важните които са следните:

 • Осигурява онлайн свързаност с фискално устройство(ФУ) и блокира операциите по откриване и приключване на продажба в случаите, когато статусът на ФУ не позволява издаване на фискален бон(ФБ).

 • При въвеждане на информация за продажба РесторантИН18 генерира уникален номер на продажбата(УНП), който се формира по следния начин: Индивидуален номер на ФУ – Код на оператор – Пореден номер на продажбата

 • При анулиране (пълно или частично) на открита, но неприключена продажба РесторантИН18 съхранява в базата данни пълна информация за анулираната продажба

 • РесторантИН18 няма вградена функционалност за изтриване на записи за продажба в базата данни, но позволява сторниране на приключени продажби, като задължително съхранява сторнираните данни.

 • РесторантИН18 осигурява еднозначна автентикация на операторите при работа с него и поддържа информация за изпълнените от тях действия

 • РесторантИН18 осигурява създаване и поддържане на архив, както и достъп до архивните данни през потребителски интерфейс.

 • РесторантИН18 осигурява визуализация и експорт на данни от базата данни в табличен вид с файлов формат XLS и CSV.

 • РесторантИН18 има конфигуриран „одиторски профил“ по аналог с администраторския профил, но с права само за четене. Одиторският профил предоставя достъп до функционалността на софтуера.Характеристики на програмата РесторантРБ Клуб

РесторантРБ Клуб е разширена хибридна Интернет версия на РесторантНТ. В него освен всички функции и възможности на РесторантНТ е включен допълнителен Интернет модул, който дава възможност на:

 • Клиентите да правят поръчки по Интернет за стоки от менюто на ресторанта.
 • Служителите да актуализират дистанционно базата данни на РесторантРБ.
 • Ръководителите да гледат в онлайн режим справки за резултатите от дейността на отдалечените поделения.
Освен това РесторантРБ Клуб са вградени Интернет функции, които:
 • Формират меню на заведението и го показва на екрана на Интернет браузера на отдалечени клиенти

 • Изпращат направените клиентски поръчки в локалната база данни на РесторантРБ и ги показва на екрана на келнерите в ресторанта.

 • Изпълнават получените от Ресурсбук поръчки и уведомява чрез имейл клиентите си с приложен подходящ документ.

 • Отразяват изпълнението на доставката посредством таблет или смартфон с издаване на документ на мястото на доставката


При проявен интерес - натиснете долния бутон за да изпратите имейл за въпроси и допълнителна информация

Свързани програми