РесторантНТ. Програма за ресторанти

РесторантНТ меню

    Често задавани въпроси

 • Как се осчетоводяват покупките и продажбите в счетоводната програма ЕкспертНТ?

  Покупките и продажбите въведени в складовата програма се осчетоводяват по предваритено създадени от ЕкспертНТ  шаблони. Шаблоните се изграждат след като за всеки тип складова операция се направи една примерна счетоводна статия и тя се запише в определен файл след натискане на бутона "Запис на шаблон".  Тъй като шаблоните се правят от програмата ЕкспертНТ, то те са в съответствие с  индивидуалния й сметкоплан.

  Връзката между така направените шаблони и покупките и продажбите въведени в складовата програма се осъщестява от функцията "Осчетоводяване" на програмата СкладНТ. Чрез нея за всяка складова операция се посочва шаблона, по който тя се осчетоводява. Така след натискане на бутона "Осчетоводяване" се създава текстов файл с разширение CPY, който съдържа информация за счетоводните статии, които трябва да се направят в ЕкспертНТ. Този файл се записва в папката на счетоводната програма и може да се осчетоводи с функцията й "Обобщаване".


 • Изписване на материали пакетирани в опаковки?

  Към всяка стока е добавено поле "Опаковка". В това поле може да се запише вида на опаковката, в която се намира стоката. Всяка опаковка има количество на стоката, която се съдържа в нея изразено с нейната основна мярка.

  Ако една стока се използва като компонент в някоя рецепта, то количеството на стоката в рецептата е изразено в основната й мярка.

  Когато се изписват материалите по дадена рецепта, към количеството от даден компонент изчислено по рецептата се добавя и неизползвания остатък от последната опаковка. Tова се прави само когато е включен параметърът "Добави остатъците от опаковките, когато се изписват материалите" и когато дадения компонент има опаковка.

  В справките за движение на наличностите, количествата могат да се показват в основната мярка на стоката или като целочислени опаковки.
Свързани програми