РесторантНТ. Програма за ресторанти

РесторантНТ меню


Начин на работа с програмата


Предварителна подготовка
 • Въвеждане на информация за стоките
 • Въвеждане на рецептите за съставните изделия
 • Въвеждане на менюто на заведението
На базата на класификатора на стоките се прави менюто на заведението. Една стока или съставно изделие може да бъде класифицирана с класификатора, но да не бъде включена в менюто на заведението, т.е. да не се предлага на клиентите. Коя стока, раздел, група или подгрупа ще влязат в менюто се определя от потребителя на програмата чрез функцията “Меню на заведението”.

Зареждане на стоките и материалите
 • Материалите и стоките се зареждат в кухнята и бара от фактурите на доставчиците или от стокови разписки.

 • Изписването на стоките става на базата на бележките за плащане на клиентите. Ако стоките са съставни изделия, то автоматично се генерира документ за заприходяване на съставното изделие, като се изписват компонентите за направата му от рецептурника.

Работа с клиентите на заведението
 • Сервитьорите получават поръчките от клиентите и ги записват на тефтерчето си.

 • Отиват до компютъра и въвеждат поръчката в програмата.

 • Програмата разпределя артикулите по място на изпълнение и разпечатва поръчаните артикули на принтерите на бара и кухнята съответно.

 • След приготвянето на артикулите, барманът и готвачът сигнализират на сервитьорите за готовите артикули.

 • Сервитьорите сервират ястията и напитките на клиентите и отбелязват това на екрана на комютъра.

 • При нова поръчка от старите клиенти се повтарят горните манипулации.

 • При поискване на сметката, сервитьорите приключват сметката, разпечатват бележката за плащане и касовата бележка и ги отнасят на клиентите.

>>> Видео демонстрация за правене и приключване на поръчка <<<

Свързани програми