РесторантНТ. Програма за ресторанти

РесторантНТ меню

    Копиране на инсталационния пакет

 • РесторантНТ - Инсталационен пакет от 27 юли 2018 г. (14.5 MB)

 • РесторантИН18 - СУПТО Програма за ресторант съобразена с Наредба Н-18
  - Инсталационен пакет от 2 юни 2019 г. (14.5 MB)

 • РесторантРБ Клуб - Инсталационен пакет от 27 юли 2018 г. (16 MB)

 • Инсталационните пакети са компресирани в ZIP файлове! Копирайте желания пакет в работна папка и го разархивирайте, като кликнете два пъти върху ZIP файла.

  В резултат инсталационният пакет ще се разархивира в няколко файла.
  Един от тези файлове е инсталационната програма SETUP.EXE. Кликнете с десния бутон на мишката върху нея и я изпълнете като администратор.

  Следвайте инструкциите й като укажете папката, в която да се инсталира програмата. По премълчаване инсталационната папка е "C:\Program files\RestoIN", но по-добре е да посочите D: или друго устройство.

  В резултат РесторантИН ще се инсталира в указана от вас папка и вие ще можете да работите с нея като я активирате чрез иконата й.

 • В някои инсталации на Windows може да възникне проблем с правата. В тези случаи е необходимо програмата за инсталация и самата складова програма да се изпълняват в режим на администратор("Изпълни като администратор").

  Ако програмата не се активира и получите съобщение "Access Denied" или "Unknown database Alias: SkladNT18DB", или "No Permission", то кликнете върху иконата й с десен бутон на мишката и я активирайте чрез "Run as administrator". При успех направете този начин на активиране по премълчаване като кликнете върху иконата с десен бутон на мишката. После изберете "Properties"(Свойства) и през "Compatibility" включете отметкана на "Run this program as an administrator".

 • Ако инсталирате РесторантИН на компютър с Windows 7, за да може да се показва помощната информация след избиране на функцията "Помощ" или натискане на бутон "Помощ" е необходимо на компютъра да бъде инсталирана програмата Windows Help (WinHlp32.exe).

  Ако това не е направено, кликнете два пъти върху съответния инсталационен файл от папката DBUtils и следвайте инструкциите на инсталационната програма. DBUtils се намира в папката, където сте инсталирали РесторантИН, а инсталационните файлове за WinHlp32.exe са:

  Windows6.1-KB917607-x86.msu за 32 битовата версия на Windows 7
  Windows6.1-KB917607-x64.msu за 64 битовата версия на Windows 7

 • Ако инсталацията на РесторантНТ мине успешно, но след стартиране на програмата получите съобщение "Unknown database Alias: SkladNT", то вижте това >>>

 • След активиране на програмата се появява прозорец за регистрация на потребител. По премълчаване има само един регистриран потребител с име "Администратор". Изберете го и въведете парола 1. След това можете да промените паролата чрез функция "Служители" и да въведете останалите оператори, които ще работят с програмата като им отредите съответната роля и първоначална парола.

Свързани програми