СтолНТ. Програма за училищен и работнически стол

СтолНТ меню

Характеристики на програмата

 • Приспособена версия на РесторантНТ за работнически и детски столове.

 • Стоки, рецепти, служители, партньори.

 • Класификатор на стоките, меню на заведението - различно за всеки следващ ден.

 • Поръчки на ястия за следващия ден по меню. Възможност за поръчки на самообслужване. Клиентите се идентифицират с магнитна карта и избират ястията за следващия ден с натискане на бутони от тъчсркийн екран.

 • Приключване на деня и обобщаване на поръчките за следващия ден.

 • Ценообразуване, фактуриране, ревизии.

 • Издаване на ежедневен требвателен лист и калкулационна ведомост. Издават се на базата на предварително въведени рецептурници с точните грамажи за всяко едно ястие.

Начин на работа с програмата
 • На базата на поръчки или на план се уточнява менюто за следващия ден.

 • Въвежда се общата поръчка по ястия и брой порции в програмата.

 • На базата на предварително въведени рецептурници програмата изписва необходимите материали за приготвяне на ястията.

 • Разпечатва се требвателен лист за получените и изразходваните количества хранителни продукти за стола.

 • Разпечатва се калкулационна ведомост за изчисляване количествата на продуктите предадени от склада на стола за приготвяне на конкретните ястия.
Програма за работнически стол СтолСТ

Програмата СтолСТ дава възможност да се прави поръчки на самообслужване. Всеки регистриран клиент може сам да си направи поръчка и да я разпечати. Клиентът се самоидентифицира с магнитна карта и си вади купон за следващ ден, а администратор вади обобщена поръчка за следващия ден.


>>> Видео демонстрация за правене на поръчка за следващ ден <<<

При проявен интерес - натиснете долния бутон за да изпратите имейл за въпроси и допълнителна информацияСвързани програми