СтолНТ. Програма за училищен и работнически стол

СтолНТ меню

Характеристики на програмата

 • Приспособена версия на РесторантНТ за работнически и детски столове.

 • Стоки, рецепти, служители, партньори.

 • Класификатор на стоките, меню на заведението - различно за всеки следващ ден.

 • Поръчки на ястия за следващия ден по меню. Възможност за поръчки на самообслужване. Клиентите се идентифицират с магнитна карта и избират ястията за следващия ден с натискане на бутони от тъчсркийн екран.

 • Приключване на деня и обобщаване на поръчките за следващия ден.

 • Ценообразуване, фактуриране, ревизии.

 • Издаване на ежедневен требвателен лист и калкулационна ведомост. Издават се на базата на предварително въведени рецептурници с точните грамажи за всяко едно ястие.

Начин на работа с програмата
 • На базата на поръчки или на план се уточнява менюто за следващия ден.

 • Въвежда се общата поръчка по ястия и брой порции в програмата.

 • На базата на предварително въведени рецептурници програмата изписва необходимите материали за приготвяне на ястията.

 • Разпечатва се требвателен лист за получените и изразходваните количества хранителни продукти за стола.

 • Разпечатва се калкулационна ведомост за изчисляване количествата на продуктите предадени от склада на стола за приготвяне на конкретните ястия.

>>> Видео демонстрация за правене на поръчка за следващ ден <<<

При проявен интерес - натиснете долния бутон за да изпратите имейл за въпроси и допълнителна информацияСвързани програми