Сч.ЗнанияНТ. Система за счетоводни знания

Сч.ЗнанияНТ меню

Характеристики на системата


В епохата на Интернет програмният продукт "Счетоводни знания НТ" дава една нова хибридна технология за получаване, натрупване, класифициране и използване на счетоводните знания.

Счетоводни знания

В Сч.ЗнанияНТ са записани счетоводните знания, които са необходими на един счетоводител в ежедневната му работа. Тук са основните принципи на счетоводството, нормативните документи, които регулират счетоводната дейност, както и отговорите на практически въпроси, които си задават счетоводителите. Знанията са класифицирани с класификатор и достъпът да тях се осъществява с няколко кликания на мишката.

Към основните знания, които са записани в инсталационния пакет, в Сч.ЗнанияНТ се записват и вашите лични знания, които вие събирате, осмисляте и квалифицирате в процеса на работата си. Тези знания също са класифицирани с класификатора, който вие допълвате и развивате заедно с натрупване на знанията.

Базата знания записана в Сч.ЗнанияНТ отразява проблематиката и опита, който е натрупал всеки конкретен счетоводител. Тези знания могат да отразяват и колективния опит на счетоводителите от дадена организация. Това може да стане, ако системата се инсталира на сървера на организацията и всички счетоводители получат достъп до общата база знания. В процеса на работа всеки един от тях може да добавя и изменя, това което е научил и разбрал. Така неговото "откритие" става общо достояние на всички от организацията.

Източници на счетоводните знания

В програмният продукт "Счетоводни знания НТ" са записани и Интернет източниците, от които счетоводителят може да черпи необходимата му нова информация. Чрез вграденият в програмата Интернет браузер, той може да влезе в предложените или откритите от него счетоводни сайтове, да маркира интересуващите го пасажи от тях, да ги класифицира и да ги запише като нови знания в базата данни на системата.

Базата знания на системата се състои основно от текстови документи. Към всеки документ от базата знания може да има неограничен брой препратки към оригинални документи и източници. Това могат да бъдат файлове на Word и Excel или произволна страница от Интернет пространството. Сч.ЗнанияНТ позволява с едно натискане върху препратката да се отвори и да се прегледа съответния източник.

Систематизация и персонализация на Интернет пространството

В Сч.ЗнанияНТ има вграден Интернет браузер. С него може да се търсят и да се разглеждат сайтовете на Интернет пространството. Едновременно с това тези сайтове могат да се класифицират и да се записват в базата данни на ЗнаниеНТ. Така удовлетворителните резултати от търсенето в Интернет, могат да се систематизират и запазят за по-късно използване. Сч.ЗнанияНТ е прозорец към счетоводните знания в Интернет пространството.

Информационни единици

Както в реалния свят вашите знания са свързани с лица (автори), обекти, събития и организации. За всеки един от тези групи обекти ЗнаниеНТ отваря досие, където можете да запишете справочна информация за тях. Тези обекти също могат да бъдат индексирани с класификатора на програмата и впоследствие намирани чрез него.

Географски карти

В ЗнаниеНТ са включени и географски карти на областите и градовете на България. Така знанията за различните лица, обекти, събития и организации могат да се разполагат върху географските карти и по този начин ги направите много по-прегледни и разбираеми.

Фотографии

За по-добро визуално възприемане на знанията ЗнаниеНТ позволява към всяка информационна единица да се привързват и неограничен брой фотографии. Тези фотографии могат да се разглеждат заедно с текста на документите или да се покажат върху целия екран на монитора.

Свързани програми