МагазинНТ. Програма за магазин

МагазинНТ меню

    Характеристики на програмата МагазинНТ

 • Работни места на каса с кантар, баркод четец и касов апарат.
 • Базови данни за стоки, рецепти(структура на стоките), класификатор на стоките.
 • Номенклатура от доставчици, клиенти и служители.
 • Изписване и заприходяване на стоки.
 • Преглед, корекции и изтриване на записите по отделните операции.
 • Ценообразуване, фактуриране, ревизии.
 • Справки за налчности и обороти на стоките.
 • Архивиране на базата данни.
 • Зареждане на данни за стоките от текстови, Ексел и DBF файлове.
 • Заплащане след тестване на продукта.


    Характеристики на програмата "МагазинРБ Клуб"

МагазинРБ Клуб е разширена версия, която освен всички функции и възможности на МагазинНТ осъществява и Интернет комуникацията с клиентите чрез е-магазина на Ресурсбук България и чрез изпращане формираните промоции на имейли.

Конкретно "МагазинРБ Клуб" има следните възможности:

 • Формира ценоразпис за продажбите и го публикува в е-магазина на Ресурсбук.
 • Прави проверка за наличието на клиентски поръчки в Ресурсбук и ги прехвърля в локалната си база данни.
 • Изпълнава получените от Ресурсбук поръчки и уведомява чрез имейл клиентите си с приложен подходящ документ.
 • Създава и изпраща на регистрирани клиенти промоционални брошури.
 • Осъществява имейл маркетинг с типови съобщения и реакция по индивидуална пътека от действия, съобразно нуждите на конкретните клиенти.


Свързани програми