СкладНТ. Универсална складова програма

СкладНТ меню

    Често задавани въпроси

  • Как се осчетоводяват покупките и продажбите в счетоводната програма ЕкспертНТ?

    Покупките и продажбите въведени в складовата програма се осчетоводяват по предваритено създадени от ЕкспертНТ  шаблони. Шаблоните се изграждат след като за всеки тип складова операция се направи една примерна счетоводна статия и тя се запише в определен файл след натискане на бутона "Запис на шаблон".  Тъй като шаблоните се правят от програмата ЕкспертНТ, то те са в съответствие с  индивидуалния й сметкоплан.

    Връзката между така направените шаблони и покупките и продажбите въведени в складовата програма се осъщестява от функцията "Осчетоводяване" на програмата СкладНТ. Чрез нея за всяка складова операция се посочва шаблона, по който тя се осчетоводява. Така след натискане на бутона "Осчетоводяване" се създава текстов файл с разширение CPY, който съдържа информация за счетоводните статии, които трябва да се направят в ЕкспертНТ. Този файл се записва в папката на счетоводната програма и може да се осчетоводи с функцията й "Обобщаване".