СкладНТ. Универсална складова програма

СкладНТ меню

Интернет поръчки / доставки


Отдалечени справки по Интернет

Посредством сайта "Интернет поръчки / доставки" СкладНТ oсигурява Интернет следене на продажбите чрез отдалечени справки за ръководителите на фирмата. Необходимо е ръководителят да се идентифицира с име и парола и да избере справката, която да получи. Сайтът "Интернет поръчки / доставки" на СкладНТ генерира справката и я визуализира като Интернет страница, която може да се разгледа и разпечата.