СкладНТ. Универсална складова програма

СкладНТ меню

Интернет поръчки / доставки (ИПД)


Отдалечени справки по Интернет

Посредством разширението "Интернет поръчки / доставки" на базовият продукт "Магазин/Склад или Ресторант/Стол" се oсигурява Интернет следене на продажбите чрез отдалечени справки за ръководителите и собствениците на обекта. Необходимо е ръководителят да се идентифицира с име и парола и да избере справката, която да получи. Програмта "Интернет поръчки / доставки" на генерира справката и я визуализира като Интернет страница, която може да се разгледа и разпечата.

Основните отдалечени справки, които програмата ИПД показва са справки за направените продажби и получените доставки. Работи се с предпочитан Интернет браузер като се въвежда Интернет адреса на ИПД разширението. Указва се времевия интервал и раздела и групата на стоките, за който се иска справката. По премълчаване се приема, че се иска справка за всички стоки продадени през текущия ден.

Получента справка може да се разпечати или да се запише в базата данни на централния офис.