СкладНТ. Универсална складова програма

СкладНТ меню

Интернет доставки


Посредством разширението "Интернет поръчки / доставки" на базовият продукт "Магазин/Склад или Ресторант/Стол" се oсигурява Интернет връзка с базата си данни за доставчиците на фирмата. Той дава възможност за отразяване на доставката на стоки по Интернет посредством таблет или смартфон с издаване на фактура на мястото на доставката.

Начин на изпълнение на доставки

Доставката на клиент се прави от доставчик(шофьор) на място. Доставчикът се идентифицира с име и парола и избира от показания списък обекта, в който се намира. Доставката може да се направи от нула, а може и да се използва съответна поръчка. Поръчката, която се използва за основа на доставката може да бъде последната, а може да бъде и произволно избрана от списък на предишни поръчки за текущия обект.

Доставките могат да се преглеждат, избират и редактират преди приключване. След приключване на доставката, тя се записва в базата данни на базовия продукт. На нейна основа може да се издаде и разпечати на мястото на обекта и съответен документ(фактура или стокова разписка).

Видео демонстрация

За да изгледате видео демонстрация за начина, по който се правят поръчки и доставки - натиснете тук.