СкладНТ. Универсална складова програма

СкладНТ меню

Интернет поръчки

Посредством разширението "Интернет поръчки / доставки" на базовият продукт "Магазин/Склад или Ресторант/Стол" се oсигурява Интернет връзка с базата си данни за клиенти и доставчици на фирмата. Той дава възможност за поръчка на стоки по Интернет и отразяване на доставката посредством таблет или смартфон с издаване на фактура на мястото на доставката.

Всеки клиент може да направи поръчка на стоки по Интернет, ако е регистриран в системата. Ако не е регистриран, той може да попълни специална форма, в която въвежда необходимите данни. Ако вече е регистриран, то с въвеждане на имейл и парола той влиза в системата и може да направи своята поръчка.

Поръчката се прави като се избират желаните стоки и се попълва желаното количество от тях. За по-лесно избиране стоките са класифицирани по раздели и групи. На екрана разделите, групите и стоките са показани в отделни параграфи. В параграфа на групите са показани групите стоки, които влизат в текущия раздел, а стоките от текущата група се показват в таблица, в която има празно поле за избрано количество.

След натискане на бутон "Поръчам", стоките с въведено количество се добавят към текущата поръчка. Към поръчката могат да се добавят и стоки от други раздели и групи. Окончателната поръчка се записва в базата данни на базовият продукт и се предава за изпълнение и доставка.

Видео демонстрация

За да изгледате видео демонстрация за начина, по който се правят поръчки и доставки - натиснете тук.