СкладНТ. Универсална складова програма

СкладНТ меню

    Дневник на промените

 • Версия 7 април 2014

  Копиране на поръчки от Интернет портала Ресурсбук България

  Стоките, с които вашата фирма търгува могат да се запишат в базата данни на Интернет портала Ресурсбук България. Така посетителите на Ресурсбук ще могат да ги видят и да ги поръчат за доставка. Чрез СкладНТ вие имате възможност да проверите наличието на поръчки и да ги запишете като поръчки в локалната база данни на СкладНТ. От там се използва технологията за изписване и доставка на СкладНТ и Интернет поръчки и доставки(ИПД). Така двете системи Ресурсбук и СкладНТ реализират ефективно Интернет магазин за своите потребители.

  За да копирате инсталационния пакет от 7 април 2014 г. на СкладНТ + Интернет поръчки и доставки + Поръчки с Ресурсбук натиснете тук.


 • Версия 7 май 2013

  Автоматично добавяне на фирмата и стоките към базата данни на Ресурбук България

  Към формата "Данни за стока" е добавен бутон "Интернет". Натискането му активира Интернет експлотър и чрез него стоката се добавя към стоките на Интернет портала ХиперИНФО България.

  Добавена е и функция "Регистрация в Интернет". По аналогичен начин чрез нея се добавя фирмата на клиента към фирмите на ХиперИНФО България.

  За да копирате актуализацията от 7 май 2012 на вече инсталирана програма(ZIP файл) натиснете тук.


 • Версия 4 април 2012

  Директен експорт на всяка справка в Ексел

  След избор на справка СкладНТ показва съдържанието на генерираната справка на екрана в текстов прозорец. Съдържанието на справката може да се редактира и да се запише в текстов файл. Във версиите след 4 април 2012 е добавена възможност за директен експорт на справката в Ексел. След натискането на бутона с логото на Ексел от менюто на справката, програмата извиква Ексел и го зарежда със съдържанието на справката.

  Така вече всяка справка може да се:
  • Печати на избран принтер
  • Експортира в указан текстов файл на указано устройство
  • Експортира директно в Ексел


  Добавена функция "Какво ново"

  В менюто "Помощ" е добавена функция "Какво ново". При избора й СкладНТ активира Интернет експлотър и показва автоматично настоящата Интернет страница.


 • Версия 5 април 2013

  Добавен сайт "Интернет поръчки / доставки"

  Сайтът oсигурява Интернет връзка с базата данни за клиенти и доставчици на фирмата. Възможност за поръчка на стоки по Интернет и оразяване на доставката посредством таблет или смартфон с издаване на фактура на мястото на доставката. Интернет следене на продажбите чрез отдалечени справки.