СкладНТ. Универсална складова програма

СкладНТ меню

Обмен на данни с Ресурсбук България

Стоките, с които вашата фирма търгува могат да се запишат в базата данни на Интернет портала Ресурсбук България. Така посетителите на Ресурсбук ще могат да ги видят и да ги поръчат за доставка. Чрез СкладНТ вие имате възможност да проверите наличието на поръчки и да ги запишете като поръчки в локалната база данни на СкладНТ. От там се използва технологията за изписване и доставка на СкладНТ и Интернет поръчки и доставки(ИПД). Така двете системи Ресурсбук и СкладНТ реализират ефективно Интернет магазин за своите потребители.

Проверката и прехвърлянето на поръчки от Ресурсбук става чрез функцията на СкладНТ "Интернет поръчки". Изборът на тази функция извиква вграден Интернет браузер(ИБ), който комуникира с Ресурсбук. Първата страница, която се показва в ИБ е Логин страницата на Ресурсбук. Операторът въвежда имейл и паролата си и ако е регистриран в Ресурсбук, се показва неговият личен картон. В картона на оператора са записани и направените поръчки, за които той е доставчик.

Операторът може да избере една от поръчките и да я види на екрана като Интернет страница. Натискането на бутона "Запиши поръчката в СкладНТ" кара програмата да анализира текста на поръчката и да я запише в таблицата с поръчките на СкладНТ.

След това може да се запишат и евентуалните други поръчки направени в Ресурсбук България. Записаните поръчки подлежат на обработка по стандартната процедура на СкладНТ за доставка на стоки на клиентите поръчали стоките.

Преди да се запише поръчката, операторът може да изпрати уточняващ въпрос към поръчителя. Ресурсбук България ще запише зададения въпрос на поръчителя и той ще получи възможност да отговори. Така на няколко итерации всички подробности по поръчката могат да бъдат изяснени и операторът може да потвърди поръчката. Има възможност и поръчката да бъде разпечатана на локалния принтер.

Изглед на поръчка получена от Ресурсбук.

Поръчка от Ресурсбук