СкладИН18. Универсална складова програма

СкладНТ меню

Конфигуриране на работно място на програмите СУПТО, отговарящи на условията на Наредба 18


Всеки касов апарат е вързан към работно място, което се състои от компютър и софтуер, отговарящ на условията на Наредба 18. Всяко работно място има запис в базата данни на програмата СУПТО. За идентификация на този запис служи краткото име на компютъра, което се дава от Windows. В записа има и номера на свързаното фискално устройство, както и неговите параметри.

COM порт

Касовият апарат е вързан към компютъра през COM порт, който трябва да бъде настроен. Настройката на порта се състои в задаване на номера на порта и други параметри като:
  • скорост на предаване на данните
  • брой даннови битове
  • брой стоп битове
  • проверка за честност

Касов апарат (Фискално устройство)

От съществено значение е задаването вида на касовия апарат и неговия производител. Това определя протокола, с който ще се прави връзката между компютъра и касовия апарат.

В момента програмите СУПТО имат три марки касови апарати: Тремол, Датекс и Дейзи. Тези апарати имат сходна протоколи, но те се различават по някои параметри и затова всеки вид фискално устройство има собствен драйвер за връзка с компютъра. По поръчка от клиент може да се направи драйвър и за други касови апарати, който се използват от него.

Инициализация на фискалното устройство

При активиране на програмата потребителят въвежда своето име и парола, а програмата намира записа на работното място по неговия идентификатор и от там параметрите на свързаното с него фискално устройство. След активиране на програмата от работно място тя проверява за наличието на касов апарат и ако след 10 секунди не се получи отговор, то програмата издава съобщение, че е открита грешка и въпрос дали грешката е отстранена.

Ако грешката не е отстранена, програмата продължава да работи, но блокира функциите, които са свързани с касовия апарат. и администраторът може да направи настройки на касовите апарати и на параметрите за връзката им с компютъра. Ако програмата се активира отново и връзката с касовия апарат е установена, функциите за работа с касовия апарат се отблокирват и може да се започне продажба с програмата СУПТО.