СкладНТ. Универсална складова програма

СкладНТ меню

Unknown database Alias: SkladNT


Проблем

Инсталацията на СкладНТ минава успешно, но когато я стартирам /пак като администратор/ и ми дава следното съобщение: Unknown database Alias: SkladNT

Решение

Псевдонимът(Alias) SkladNT трябва да се направи автоматично от инсталацията, но вероятно не й достигат права за C:/Program files. Затова го направете ръчно така:

  • 1. BDEADMIN се пуска с Run as administrator през Program files -> Common files -> Borland share -> BDE -> BDEADMIN.EXE с десен бутон на мишката и Run as administrator.

  • 2. От менюто на BDE -> Object -> New -> New database Alias STANDARD: OK -> На мястото на новопоявилия се елемент STANDARD1 в колоната Databases се изписва точно име на псевдонима SkladNT

  • 3. Направеното се потвърждава със сината стрелка(Aplay) в менюто с иконите горе на прозореца, но преди това в дясния прозорец Definition на реда PATH трябва да се укаже папката: C:\Program Files\SkladNT\DBEmpty. Това може да се направи и като се натисне бутона с трите точки (...) от реда PATH и се посочи тази папка DBEmpty.

  • 4. Последно направеното се потвърждава общо със сината стрелка(Aplay) в менюто с иконите горе.