СкладНТ. Универсална складова програма

СкладНТ меню

Интернет поръчки / доставки


Чрез сайта "Интернет поръчки / доставки" СкладНТ oсигурява Интернет връзка с базата си данни за клиенти и доставчици на фирмата. Той дава възможност за поръчка на стоки по Интернет и отразяване на доставката посредством таблет или смартфон с издаване на фактура на мястото на доставката.

Интернет поръчки

Всеки клиент може да направи поръчка на стоки по Интернет, ако е регистриран в системата. Ако не е регистриран, той може да попълни специална форма, в която въвежда необходимите данни. Ако вече е регистриран, то с въвеждане на и-мейл и парола той влиза в системата и може да направи своята поръчка.

Поръчката се прави като се избират желаните стоки и се попълва желаното количество от тях. За по-лесно избиране стоките са класифицирани по раздели и групи. На екрана разделите, групите и стоките са показани в отделни параграфи. В параграфа на групите са показани групите стоки, които влизат в текущия раздел, а стоките от текущата група се показват в таблица, в която има празно поле за избрано количество.

След натискане на бутон "Поръчам", стоките с въведено количество се добавят към текущата поръчка. Към поръчката могат да се добавят и стоки от други раздели и групи. Окончателната поръчка се записва в базата данни на СкладНТ и се предава за изпълнение и доставка.

Интернет доставки

Доставката на клиент се прави от доставчик(шофьор) на място. Доставчикът се идентифицира с име и парола и избира от показания списък обекта, в който се намира. Доставката може да се направи от нула, а може и да се използва съответна поръчка. Поръчката, която се използва за основа на доставката може да бъде последната, а може да бъде и произволно избрана от списък на предишни поръчки за текущия обект.

Доставките могат да се преглеждат, избират и редактират преди приключване. След приключване на доставката, тя се записва в базата данни на СкладНТ. На нейна основа може да се издаде и разпечати на мястото на обекта и съответен документ(фактура или стокова разписка).

Видео демонстрация

За да изгледате видео демонстрация за начина, по който се правят поръчки и доставки - натиснете тук.