ЗаплатиНТ. Програма за личен състав и работна заплата

ЗаплатиНТ меню

Характеристики на програмата "ЗаплатиНТ"

 • Професионален програмен продукт - обхваща почти всички функции на ТРЗ и Личен състав.

 • Поддържа базовите данни за работниците и служителите.

 • Позволява настройка на параметрите, определящи дължимите данъци и осигуровки.

 • Изчислява и печати ведомости и фишове за заплати.

 • Изчислява осигуровките дължими от работодателя и печати разнообразни справки за тях.

 • Печати справки по служители за произволни периоди и разрези.

 • Печати справки за дължимите суми по параграфите на НОИ и платежни нареждания и искания за тях.

 • Печати необходимите справки и декларации за НОИ. Съставя и записва дискета за НАП с декарации 1 и 6.

 • Печати разнообразни изходящи документи като служебна бележка за удържани данъци и осигурителни вноски и др.

 • Съставя и отпечатва трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за напускане.

 • Обхваща дейностите по граждански договори като отпечатване на договор, хонорар-сметка и служебна бележка, годишна справка на дискета и на хартиен носител, различни справки.

 • Съставя и отпечатва годишни и тримесечни статистически справки.

 • Зареждане на данни за служителите от текстови, Ексел и DBF файлове.

Характеристики на програмата "ЗаплатиРБ"

ЗаплатиРБ е разширена версия, която освен всички функции и възможности на ЗаплатиНТ осъществява и Интернет комуникацията с работниците и служителите чрез имейл кореспонденция и чрез Ресурсбук България. Конкретно ЗаплатиРБ включва следните възможности:

 • На база на длъжностните характеристики публикува обяви за работа в Ресурсбук

 • Регистрира кандидатите за работа и осъществява комуникацията с тях

 • Назначава одобрените кандидати и копира личните им данни от профила им в Ресурсбук

 • Изпраща фишовете за заплати, заповеди за назначаване и други по имейлите на работниците и служителите

 • Приема, завежда и отговаря на различни молби за справки, отпуски и други на имейлите на работниците и служителите


При проявен интерес - натиснете долния бутон за да изпратите имейл за въпроси и допълнителна информация