ЗаплатиНТ. Програма за личен състав и работна заплата

ЗаплатиНТ меню

    Често задавани въпроси

 • От къде да се започне при въвеждане на нов служител?

  Най-добре е да се започне с въвеждането на трудов договор. Данните, коите се въвеждат в него се използват автоматично и при съставяне на картона на служителя. След това, ако е необходимо да се въвеждат някои данни, които не се попълват в трудовия договор, то те се въвеждат чрез функцията "Картон на служителя". Пак с тази функция се въвеждат и данните за служителите, които възникват в процеса на експлоатация на системата, като отпуски, болнични и т.н.

 • Как се осчетоводяват в счетоводната програма ЕкспертНТ сумарните стойности от ведомостта?

  Сумарните стойности от ведомостта се осчетоводяват по предваритено създадени от ЕкспертНТ  шаблони. Шаблоните се изграждат след като за всеки тип сумарна стойност се направи една примерна счетоводна статия и тя се запише в определен файл след натискане на бутона "Запис на шаблон".  Тъй като шаблоните се правят от програмата ЕкспертНТ, то те са в съответствие с  индивидуалния й сметкоплан.

  Връзката между така направените шаблони и сумарните стойности от ведомостта се осъщестява от функцията "Осчетоводяване" на програмата ЗаплатиНТ. Чрез нея за всяка сумарна стойност се посочва шаблона, по който тя се осчетоводява. Така след натискане на бутона "Осчетоводяване" се създава текстов файл с разширение CPY, който съдържа информация за счетоводните статии, които трябва да се направят в ЕкспертНТ. Този файл се записва в папката на счетоводната програма и може да се осчетоводи с функцията й "Обобщаване".

 • Болнични на самоосигуряващо се лице

  Начинът, по който се задават болничните на самоосигуряващо се лице има две неестествени особености:

  1. Процентът за здравни осигуровки върху болничните в параметрите стои в колоната за работодател, а не за работник.

  2. В картона на самоосигуряващо се лице полето "Минимален осигурителен доход" е празно. Осигурителният доход се взема от поле "Основна заплата".

 •   Отговори на ваши въпроси
    Задай въпрос, добави коментар >>> Отвори формата за текст    

Свързани програми