ЗнаниеНТ. Човек знае мно-о-о-го повече!

ЗнаниеНТ меню

Характеристики на програмата


Книга на живота

ЗнаниеНТ е един програмен продукт за цял живот. В Интернет са записани знанията на човечеството, а в ЗнаниеНТ са вашите лични знания, които вие събирате, осмисляте и квалифицирате през целия живот. Тук са записани вашите идеи, мниения, анотации, конспекти, разработки и всичко, което ви е направило впечатление. Тези знания са квалифицирани с класификатор, който вие допълвате и развивате заедно с натрупване на знанията.

Информационни единици

Както в реалния свят вашите знания са свързани с лица (автори), обекти, събития и организации. За всеки един от тези групи обекти ЗнаниеНТ отваря досие, където можете да запишете справочна информация за тях. Тези обекти също могат да бъдат индексирани с класификатора на програмата и впоследствие намирани чрез него.

Географски карти

В ЗнаниеНТ са включени и географски карти на областите и градовете на България. Така знанията за различните лица, обекти, събития и организации могат да се разполагат върху географските карти и по този начин ги направите много по-прегледни и разбираеми.

Фотографии

За по-добро визуално възприемане на знанията ЗнаниеНТ позволява към всяка информационна единица да се привързват и неограничен брой фотографии. Тези фотографии могат да се разглеждат заедно с текста на документите или да се покажат върху целия екран на монитора.

Фотографиите могат да се намират в Интернет и да се връзват към информационните единици като линкове. И обратно. Те могат да се групират в албуми и да се публикуват в Ресурсбук или Фейсбук.

Интернет страници

В ЗнаниеНТ се записва само есенцията от информацията за това, което ви е направило впечатление. Към всяка информационна единица на базата данни може да има неограничен брой препратки към оригинални документи и източници. Това могат да бъдат файлове на Word и Excel или произволна страница от Интернет пространството. ЗнаниеНТ позволява с едно натискане върху препратката да се отвори съответния източник.

Систематизация и персонализация на Интернет пространството

ЗнаниеНТ има вграден Интернет браузер. С него може да се търсят и да се разглеждат сайтовете на Интернет пространството. Едновременно с това тези сайтове могат да се класифицират и да се записват в базата данни на ЗнаниеНТ. Така удовлетворителните резултати от търсенето в Интернет, могат да се систематизират и запазят за по-късно използване.

Публикация на документи от ЗнаниеНТ в Ресурсбук България

Документите и сайтовете, които са записани в базата данни на ЗнаниеНТ могат да се публикуват автоматично в Ресурсбук България. Така може да се направи блог публикация на регистрирания в Ресурсбук собственик на ЗнаниеНТ. Собственикът избира тема, която да побликува, отваря й документ, записва в него части от избрани други документи на ЗнаниеНТ, които са свързани с публикацията и дооформя новия документ. Когато той реши, че документът е в удовлетворителна форма, той натиска бутона "Публикувай в Ресурсбук" и докуметът става достъпен в Интернет.

Други приложения на ЗнаниеНТ

Съдържанието на базата данни и функциите на ЗнаниеНТ позволяват да се създават и други приложения като:
  • Писател, който пише едновременно десетки книги
  • Подготовка на материали и автоматичното им публикуване в личен блог на Ресурсбук България
  • Дневник на събитията
  • Албум от снимки на обекти и събития и др.

При проявен интерес - натиснете долния бутон за да изпратите имейл за въпроси и допълнителна информация

Свързани програми