ЗнаниеНТ. Човек знае мно-о-о-го повече!

ЗнаниеНТ меню

Често задавани въпроси

  • 1. Как се постъпва когато започна да индексирам документ, но не намирам подходящ клас в класификатора?

    ЗнаниеНТ позволява да се добави клас в класификатора в процеса на самото индексиране. Когато се намирате в прозореца "Избор на тема от класификатора", трябва да маркирате нивото, на което искате да добавите новия клас(тема). Новата тема ще се добави като подтема на посочения клас.

    Ако след маркировката натиснете клавиша "Insert" или бутона "Добави", то на екрана ще се появи нов прозорец "Данни за подтема". В този прозорец трябва да се въведат номера и името на новата подтема и да се натисне бутона "Добави". Новата подтема ще се добави към съществуващите теми и програмата ще ви подкани да въведете други подтеми. Ако нямате такова намерение, трябва да натиснете бутона "Отказ". Това предизвиква изчезване на този прозорец и връщане към прозореца "Избор на тема от класификатора". В него вече ще се появи и новата тема и вие можете да я изберете за индексация на текущия документ.

  • 2. Как се преместя цял клас на класификатора от едно ниво на друго?

    ЗнаниеНТ индексира документите с кодовете на класовете. Точно на кое ниво се намира даде клас в йерархията на класификатора е без значение. Дали ще се избере даден домумент зависи от структурата на кода на избрания клас. Затова преместването на даден клас от едно ниво на друго е възможно ако решите, че това ще доведе да подобряване на структурата на класификатора.

    Когато се намирате в прозореца "Класификатор и връзка с обектите", трябва да маркирате темата, която искате да преместите и да натиснете бутона "Премести". Това ще предизвика показване на прозореца "Избор на тема от класификатора". От него трябва да изберете класа, под който да преместите избраната тема.

Свързани програми