ЗнаниеНТ. Човек знае мно-о-о-го повече!

ЗнаниеНТ меню

Основни функции на програмата


Класификатор

Класификаторът е йерархична структура от теми. Темите в него са подредени в раздели и групи. Всяка тема има код от няколко цифри и точки, които отразяват нивото на което се намира темата. Класификаторът може да включва теми с три, четири и повече цифрени номера. Свободните номера на групи и теми могат да се използват за въвеждане на нови теми в класификатора.

В менюто "Класификатор" са включени следните функции:
 • Изтриване, добавяне и изменение на теми от класификатора
 • Създаване на аналитични показатели на темите
 • Кодови таблици (Номенклатури)

Документи

Документите са основните информационни единици от базата данни. В тях са записани вашите идеи, мниения, анотации, конспекти, разработки и всичко, което ви е направило впечатление. Те се състоят от заглавие, автор и свободен текст.

Документите могат да се индексират с класовете от класификатора и да се свързват с оригинални документи и източници. Към всеки документ може да се прикачат произволен брой снимки, които да онагледяват написаното в тях.

Документите се добавят, търсят и преглеждат чрез следните функции:
 • Добавяне на документи
 • Търсене на документи

Интернет страници

В ЗнаниеНТ е вграден Интернет браузера на Майкрософт. Чрез него е възможна навигация в Интернет пространството и преглед на всяка страница от него. Към браузера има бутони за систематизация и записване на текущата страница в базата данни на ЗнаниеНТ. Има и бутон за отваряне на класификатора и за избор на страница през него.

Интернет страници са достъпни чрез следните функции:
 • Интернет експлорър
 • Интернет страници

Фирми, обекти, лица и събития

Като отделни информационни единици в базата данни на ЗнаниеНТ се записва информация за фирми(организации), обекти, лица и събития(ФОЛС). За всеки един от тях ЗнаниеНТ отваря досие, където можете да запишете справочна информация. Тези ФОЛС също могат да бъдат индексирани с класификатора на програмата и впоследствие намирани чрез него.

ФОЛС се добавят, търсят и преглеждат чрез следните функции:
 • Търсене
 • Добавяне
 • Изменение
 • Изтриване
 • Преглед

Населени места

В ЗнаниеНТ са включени карти на почти всички градове на България. Върху основния екран е визуализирана карта на страната. Чрез посочване върху символа на града от картата или чрез избор от списък се активира картата на избран град. Ако градът има няколко района, то може да се избере картата на съответен район.

Върху картите се изчертават символите на фирми, обекти, лица и събития. Чрез посочване на символ може да са покаже информаци за съответния ФОЛС. Възможно е и търсене на улица от града и изчертаване на нейното протежение върху картата.

Функциите за търсене и визуализация по картите на населените места са:
 • Градове
 • Райони
 • Улици

Пътища

Освен на населените места в ЗнаниеНТ са включени и карти на областите в България. На тях са изобразени градовете, селата и свързващите ги пътища.

Функциите за търсене и визуализация по картите на областите са:
 • Пътища
 • Номер на път
 • Вид път
 • Маршрут

Сервизни функции

В ЗнаниеНТ е предвидена възможност за архивиране на потребителските даннови файлове. Архивният файл съдържа всички файлове, които операторът може да промени по време на работата си със системата. Tози файл би могъл да се използва за възстановяване на състоянието на системата или да се използва за пренасяне на знанията на друг компютър.

Функциите за архивиране и възстановяване са:
 • Архивиране
 • Възстановяване

Свързани програми