ЗнаниеНТ. Човек знае мно-о-о-го повече!

ЗнаниеНТ меню

Начин на внедряване на програмата


Копиране на инсталационния пакет от Интернет

Копирайте инсталационния пакет на ЗнаниеНТ от Интернет сайта на програмата в работна папка на вашия компютър. Копирането се извършва автоматично след кликване върху съответния линк от страницата "Копиране". Можете да копирате или файл ZNT_INST.EXE, или файл ZNT_INST.ZIP. Файлът ZIP се копира само, ако вашата антивирусна програма не позволява да се копират ЕХЕ файлове.

Инсталиране на програмата

Разархивирайте инсталационния пакет на програмата в работна папка. Ако сте копирали файла ZNT_INST.EXE просто кликнете върху него два пъти и той ще се разархивира. Ако сте копирали ZNT_INST.ZIP, ще се извика програмата ZIP и вие трябва да посочите работната папка, в която пакетът да се разархивира.

Разархивираният инсталационен пакет съдържа няколко файла и папки, единият от които е SETUP.EXE. Това е инсталиращата програма, която като се кликне два пъти ще се активира. Следвайте инструкциите й като натискате бутона Next(Следващ). В резултат програмата ЗнаниеНТ ще се инсталира в папка "Program files\ZnanieNT" и на екрана (работния плот) ще се появи иконата на програмата. Ако желаете инсталация в друга папка, посочете тази папка по време на инсталацията.

След инсталиране активирайте програмата като кликнете два пъти върху иконата й. На монитора ще се появи основния екран на програмата.

Начин на работа с програмата

След инсталиране, програмата веднага е готова за работа. Основно тя се състои във въвеждане и класифициране на документи, Интернет страници, фирми, обекти, лица и събития. За по-лесно начало в инсталационния пакет има примерен класификатор, няколко класифицирани документи и Интернет страници. В процеса на работа класификатора се развива и разраства, а документите и Интернет страниците се увеличават. С течение на времето тя се превръща в безценен помощник при решаване на вашите ежедневни проблеми.


Свързани програми